עמוד:110

ט . מךיךת קוים שונים 1 מךדו ורשמו את הארך של כל קו . איזה קו ארך יותר ? 2 הנמלה TTT : - עברה T : מרחק IT : v של 9 ס"מ . סמנו את הנקדה שאליה ?? היא הגיעה ( אם עברה רק במסלול המצי ר \ . ( 3 סרטטו קו שבור שארכו 12 ס"מ והוא מרכב משלושה קטעים ? שוים . 4 א . מךדו כל צלע בסךגל וכתבו את אךכה . ב . חברו את אךכי הצלעות והשלימו : הקף המרבע הוא ס"מ . 5 מךדו את הקף המחמש : * וזקף המחמש הוא ו ס"מ .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר