עמוד:105

5 מךדו במד סנטימטר והשלימו . א 1 ארך העפרון שלי הוא ס"מ בקרוב . ב 1 רחב המחברת הוא ס"מ בקרוב . ג 1 רחב הקלמר שלי הוא _ . ס"מ בקרוב . 6 חפשו חפצים המתאימים לארכים האלה ; מדדו ורשמו את ארכו של כל חפץ בקרוב . 7 החלימו ץח . מדתו של כל קטע : כתבו ס"מ או דצ"מ . מדדו פעם במד סנטימטר ופעם במד דצימטר והשלימו את הטבלה . 9 התבוננו : : ? בטבלה T : - - שמלאתם : - . ??? - . ? והשלימו : - את . •• החסר T V ?• במשפט . T : ? - ( השתמשו :-: ? במלים : ? מהרשימה •? T ? : T שלמטה ( . T : v במךידה בסנטימטרים מקבלים מספןים מאלה שמקבלים במךיךה בדצימטרים , כי הסנטימטר הוא יחידת מדה מהדצימטר . רצוי לתת את סעיף 6 לשיעורי בית .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר