עמוד:104

ו . הסנטימטר # אם מחלקים את המטר ל 100 חלקים שוים , כל חלק נקרא סנטימטר . במקום סנטימטר כותבים בקצור ס"מ . 100 ס"מ 1 = מ' 1 השלימו . ס"מ 2 = מ' 1 ג מ' 300 = ס"מ 1 ד מ' 100 = ס"מ 1 א דצ"מ 4 = מ' 1 ב 2 בסוף החוברת תמצאו מד סנטימטר . גזרו אותו . רנה מדדה את העפרון בעזרת מד סנטימטר : ? ארך העפרון של רנה הוא ס"מ . 3 מךדו כל קטע במד סנטימטר ורשמו . 4 מצאו ארבעה גרעינים שארכם 1 ס"מ . צבעו אותם .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר