עמוד:102

במקום מטר כותבים בקצור : מ . ' 3 מךדו במד המטר והשלימו . א 1 ארך הלוח בכתה הוא בין ב 1 רחב חלון הכתה הוא בין ג 1 ארך שלחן המורה הוא בין 4 שערו וכתבו גדול מ או לןטן מ או שוה ל . א 1 אךזל החוברת הז-את 1 מ . ' ב 1 הגבה שלי 1 מ . ' ג 1 ארך מד המטר 1 מ . ' ד 1 רחב לוח הכתה 2 מ . ' ה 1 גבה השלחן שלי 1 . מ . ' ו 1 גבה דלת הכתה 2 מ . ' בךקו את תשובותיכם על ידי מךיךה . 5 בן נסה למדד במד המטר את גבה הכסא ואמר : "גבה הכסא הוא פחות ממטר . " אם כן , מהו גבה הכסא ? קשה לדיק במקרה כזה ! כדי ? לדיק 1 במדידת דברים ? שארכס פחות ממטר \? ? צריך I יחידת ? מדה קטנה יותר . יש לציין ש"רוחב " , '' אורך " , " גובה" וכדומה הם כולם אורכים של קווים . בסעיף 4 רצוי שהתלמידים ישערו תחילה ורק אחר כך יבדקו על ידי מדידה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר