עמוד:101

ד . המטר בשנת 1799 החליטה מגדה צךפתית של אנשי מדע על יחידת מדה אחידה ושמה מטר . זו יחידה משמ ^ ת למדידת אךכים והיא מקבלת ברב חלקי העולם . כדי לשמר על היחידה האחידה - המטר - מפני שנויים , התקן מטר מדיק מפלטינה ;) - ' T ? T : מתכת •;• יקרה ' T : ויציבה . * ( T ? : מטר / הפלטינה - שמור במשרד למדות ולמשקלות ? שבקרבת ' ? פריז . ? לנו T איו ' מטר V V עשוי T מפלטינה T : . T אז T בואו נכין T ' לנו T מטר V V מניר . T I ? 1 בסוף החוברת ונמצאו דף ובו ןצועות להכנת מד מטר . גזרו ^ ת הךצועות והכינו את מד המטר לפי ההוראות המצרפות קבלתם רצועה ארכה שארכה מטר בדיוק . מד המטר ישמש לנו למדידת ארכים במטרים . מךדו במד המקר והשלימו אלך הכתה הוא מטרים בקרוב . רחב הכתה הוא מטרים בקרוב . בדקו עם שאר התלמידים : האם כלם רשמו את אותם המספרים ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר