עמוד:98

א . השואת ארכים א . מצאו לאיזה עפיפון זנב ארך יותר התלמידים צריכים לגזור את פסי הקרטון מדף הגזירה המצורף לחוברת ולסמן את נקודת ההתחלה באחד הקצוות של כל פס . להשוואת קטעים יסמנו התלמידים על פס הקרטון את אורכו של הקטע האחד וישוו אותו אל הקטע האחר ) . לאחר מכן כדאי למחוק את הסימון ( . להשוואת אורכי קווים שבור > ם כדאי להשתמש בפס הקרטון כך . 1-. מודדים קטע אחד ומסמנים . ו י י % . 2 מניחים את פס הקרטון על הקטע האחר , מהמקום המסומן . להשוואת אורכי קווים עקומים כדאי להשתמש בחוט או בסרט במקום בפס קרטון .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר