עמוד:91

ד . הדלתון 1 א . קחו שני זוגות של ךצועות שוות . נסו לבנות מרבע שאינו מקבילית . האם הצלחתם ? אם כן , סךטטו אותו במחברת . ב . סמנו כל זוג ( ץל צלעות שוות בצבע שונה . האם לכל זוג של צלעות שוות במרבע שבניתם יש קדקוד משתף ? ג . האם במךבע שבניתם הצלעות השוות הן נגדיות / ? י : לדלתת ' : - יש •? שני : •• זוגות נפרדים T : של v צלעות r : שוות . T ולכל זוג כזה יש לןךקוד משתף . 2 א . קחו את הךצועות א , א , ג , ג ובנו מקבילית . סךטטו את המקבילית במחברת . ב . איך תשנו את המקבילית שבניתם לךלתון ? סךטטו גם את הדק ! תון במחברת . ג . השוו בין המקבילית ובין הדלתון שבניתם . 3 תום ורוני צירו שני מרבעים . ךיון : האם שניהם צירו דלתונים ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר