עמוד:83

3 נסו- לבנות מהרצועות מעינים מתאימים . אם הצלחתם סךטטו אותם במחברת . א 1 מעין שיש לו זוית חדה ב 1 מעין ' T ? _ .: שכל T T v זויותיו T ? חדות - ג 1 מעין ^ יש לו שתי זויות קהות ד 1 מעין שי-ש לו זוית ישרה . באילו סעיפים הצלחתם לבנות מץין ? סכמו : אילו ?? סוגי זויות ? T יש למעין '? I ( כמה מכל סוג (? מה תוכלו לומר על הז - ויות האחרות ? של מעין שיש לו זוית ישרה ( סעיף ד ) ל רבוע הוא מרבע שכל צלעותיו שוות וכל זויותיו ישרות . 4 לרצועות : T שבאסף ' v : v הרצועות :: T יש חמשה —• : T ארכים TT שונים . כמה רבועים שונים תוכלו לבנות מאסף הךצועות ? סרטטו שנים מהם במחברת .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר