עמוד:81

זמות המשלש א . בכל משלש כתבו בכל זוית : ? ח - חדה או י - ישרה או ק - קהה . ב . מתחו קו מכל משלש אל השם המתאים לו . משלש ישר זוית משלש קהה זוית משלש חד זויות 2 בנו מאסף הךצועות משלשים שונים מתאימים . א 1 משלשים 0 חדי זוי-ות : t / ב I משלשים ישרי-זוית ג 1 משלשים קהי זוית : ד 1 משלש ? שונה צלעות ? ששתים ? ? מצלעותיו מאנכות : In משלש : T ? . : ישר זוית T - ושוה שוקים : •? ן : ון משלש ששתים מצלעותיו מקבילות : _ באיזה קעיף לא הצלחתם לבנות משלש ? 3 השלימו בכל סעיף שתי אפשריות שונות : א 1 משלשים חךי זוית : ג , ה , x v משלשים קהי זוית : ד . ה , n _

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר