עמוד:78

א . משלשים ( חזרה ) צלעות המשלש 1 קחו את הןצועות וסדרו אותן לפי אךכן : 2 א . האם אפשר לבנות משלשים מהךצועות האלה ) ? כתבו כן או לא . ( ד , ד , ה _ א , א , ג _ . ב , ג , ה _ ה , ב , א _ ב . מצאו עוד שלישיה של ךצועות ^ אפשר לסגר למשלש ג . מצאו עוד שלישיה שאי אפשר לסגר למשלש ד . באילו מקרים ? אי אפשר ? לבנות משלש משלוש ? צלעות נתונות ? ה . בנו משלש מהרצועות א . ג ו ד . \ נסו לבנות משלש אחר מאותן ךצועות . האם קבלתם משלשים שונים ? _ מדוע ? המטרה בסעיף 2 היא להגיע לשתי מסקנות מרכזיות : א . לא מכל שלוש צלעות אפשר לבנות משולש . ב . משולש נקבע באופן יחיד על ידי שלוש צלעות . הרחבה - במדריך למורה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר