עמוד:73

ו . צלעות מקבילות במצלעים בשכונת המצלעים בעיר ? החדשה תכננו התושבים חצרות , לכל חצר ?? צורת מצלע . הנה חצר אחת . בחצר הזאת אךבע צלעות . רשמו מקבילות או לא מקבילות . התושבים סמנו כל זוג צלעות מקבילות בחצים באותו הצבע . סמנו חצים ליד הצלעות המקבילות בחצר המציךת בסעיף . 1 הנה חצר אחךת : א 1 האם הצלעות 2 ו 4 מקבילות זו לזו ? rt מצאו זוג של צלעות מקבילות : _ סמנו לידן חצים באותו הצבע . ג 1 מצאו עוד זוג של צלעות מקבילות : סמנו לידן חצים בצבע אחר . ? - סימון הצלעות במספריס משמש רק אמצעי לתקשורת נוחה בזמן בדיקת תשובות התלמידים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר