עמוד:70

9 אחד מתושבי העיר סרטט כך : מה דעתכם : האם כאשר הוא יחבר את שתי הנקדות המדגשות , הוא יקבל י ישר המקביל לישר אל בדקו ? ונסו להסביר . ? 10 צירו במחברת ציור ( ץיהיו בו קבוצות ( ץל ישךים מקבילים ( זוגות , שלישיות ואף יותר . ( צבעו כל קבוצה של ישרים מקבילים 1 באותו הצבע . ( בחרו את השיטה שבה אתם רוצים לסךטט את הישרים המקבילים ( . 11 לפניכם ?• ישר א ונקדה A סרטטו . .- ישר T T המקביל י י לישר T T א ועובר " דרך •?/ נקדה ו . A ( דרך אפשרית ? לבצע - ?• - זאת היא י להזיז משלש ? לארך סרגל ? עד - שיגיע לנקדה ( . A ¥ 12 סרטטו במחברת ישר וארבע נקדות מחוץ לישר . סרטטו . .- ארבעה ישרים T המקבילים 1- - לישר - ועוברים ? דרך הנקדות . ' ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר