עמוד:67

ד . סרטוט ישרים מקבילים אל הועדה לתכנון ערים הגיע מכתב ממר הזז מקבילי , וזה לשונו : ברצוני להסב ? את ? תשומת לבכם לקשר שביו I ישרים מקבילים ? I לביו הזז הנה הצעה כיצד לסרטט ישר מקביל על ידי הזזה . א . מניחים צלע של משלש סןטוט ד הישר המסרטט . ב . מצמידים סךגל לאחת הצלעות האחרות של המשלש ו"מסיעים " ? ? את המשלש לארכו . ג . בכל מקום שרוצים עוצרים ומסרטטים ? ישר מקביל לישר המסרטט . אם תתבוננו בכל הישרים המתקבלים על ידי הזזות כאלה , בודאי תסכימו אתי : כל הישרים שהתקבלו זה מז : ה על ידי הזזה הם מקבילים זה לזה . הערה : "T T V אין ' חיבים ? T לבצע - ?? - ; את ?/ ההזזה T T-I - בץזךת משלש סןטוט ךוקא . אפשר לבצע אותה למשל בעזרת ספר : גס תלמידים שלא למדו את הנושא "הזזה" יכולים ללמוד את הטכניקה של סרטוט מקבילים בעזרת הזזה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר