עמוד:66

2 בכל אחת מן הנקדות א , ב , ג , ד הקימו גשךים נוספים במאנןל למדרכות . מדדו את ארכי הגשרים והשוו ביניהם . מה מצאתם ? מקבילים הוא אךןל הקטע המאנך להם . זהו הקטע הלןצר ביותר המחבר אותם , ואךכו לןבוע בכל מקום שנמדד . 3 מךדו את המךחק בין הךחובות המקבילים האלה . המךרוק הוא _ ס '' מ . " 4 התבוננו במפה של ( ץכו-נת הצמחים שבעמוד . 60 מךדו את המךחקים בין הךחובות המקבילים האלה : אן הרקפת , החבצלת : ס"מ ב I הנךקיס , הדגניות : ס"מ ג 1 הכלנית , הרמון : _ ס"מ במדידת המרחק בין מקבילים כדאי לייעץ לתלמידים להמשיך מעט את הישרים ולסרטט קטע המאונך לשניהם . בדרך זו הס יוכלו לראות ביתר בהירות מה הס מודדים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר