עמוד:65

ג . מרחק בין ישריםמקביליםמכיון שבית הספר נבנה בעיר ליד כביש סואן , דךשה המועצה למניעת תאונות לבנות גשר להולכי רגל מעל לכביש . הגשו ארבע הצעות לבנית הגשר . א . התבוננו בגשרים 4 ' -1 באיור שמשמאל : באיזה גשר ה"תם בוחרים ומדוע ? רמז : כדאי שהגשר יהיה קצר ככל האפשר . ב . מדדו את הארך של כל גשר , ובדקו ו אם בחירתכם ? ? היתה טובה . ג . התבוננו : : ? בזויות ? T - הנוצרות T - ביו •• ' הגשרים ? T : - השונים . - לבין 1 .. . מדרכה T T ; ב . 0 איזה קטע יוצר זוית ? ישרה ? סמנו אותו . האם הקטע שסמנתם הוא גם הקטע הקצר ביותר ? _ * # « ד . גשר 2 מאנך למדרכה ב . האם הוא מאנך גם למדרכה א ? הקטע הקןצר ביותר המחבר שני ןשרים מקבילים הוא הקטע המאנך להם ( כלומר - יוצר •• אתם T T זוית ! ישרה . ( TT הקטע המייצג את המרחק בין שני ישרים מקבילים מאונך לשנ » הישרים , כי אם נוצרת זווית ישרה ליד אחד מהם - נוצרת זווית ישרה גם ליד האחר .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר