עמוד:64

6 לפניכם ..... רחוב האפס משכונת המאנכים . סךטטו ךחוב מאנך לרחוב האפק . כלי לסךטט ישר לישר T T : נתון ' T אפשר T : v להעזר : " T ? במשלש _ .: - סרטוט - : ? בחלק החיצוני , כך או בחלק הפנימי , כך : לפניכם ???? : ? רחוב העגן משכונת המאנכים . ? א . סךטטו ךחוב מאנך לךחוב העגן . ב . סךטטו עוד ךחוב מאנך לךחוב העגן . ג . התבוננו ? בשני ? ? הישרים המאנכים ? לרחוב ? העגן . מה תוכלו לומר עליהם ? לפניכם ? ? רחוב האילה , ומסמנת ? ? בו נקדה א . סרטטו רחוב מאנך לרחוב ? האילה בדיוק ? בנקדה ? א . ( נקדה א תהיה הצמת בין ? הרחובות ( . סרטוט הזווית הישרה בעזרת חלקו הפנימי של משולש הסרטוט הוא בדרך כלל מדויק ונוח יותר .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר