עמוד:63

3 לפניכם צמתים של רחובות . א . בכל T ? ? צמת ?• נוצרות T ארבע T :- - זוי -ות . רשמו בתוך כל זוית = י ( ישרה ) או ח ( חדה ) או ק ( קהה . ( ב . באילו צמתים כל הזויות ישרות ? ג . בשכונה אחת בעיר , שכונת המאנכים , נפגשים בכל צמת רק רחובות המאנכים זה לזה . התבוננו בסךטוטים שלמעלה : אילו צמתים שיכים לשכונת המאנכים ? - רשמו ליד כל צמת.- מאנכ > ם או לא מאנכ > ם . 4 התבוננו שוב במפה של שכונת הצמחים שבעמוד . 60 רשמו ? ליד כל זוג רחובות : מאנכים או לא מאנכים . ?? א' החבצלת , ה 3 ךקיס : ב i הכלנית , הסביון : ג ! הדגניות , הרקפת : ד ן האלה , הכלנית _„ 5 מצאו במפה של שכונת הצמחים עוד זוגות של רחובות המאנכים זה לזה :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר