עמוד:62

2 א . קחו - פסת ניר כלשהי וקפלו אותה פעמים s כך י הנה פסת הניר . קפלו אותה והדקו -י : - : T : י את הקפול . קפלו _ ו . שוב כזל T ששני v : •• החלקים T-: - ' של קו הקפול הראשון יתלכדו זה עם זה . ב . פתחו את הקפולים והתבוננו בז-וי-ות שנוצרו במפגש של קרי הקפול . רשמו ליד כל זוית : ? י ( ישרה ) או ח ( חדה ) או ק ( קהה . ( ג . אילו סוגי זויות קבלתם ? האם כל התלמידים קבלו אותו סוג של זויות ? שני קוי הקפול מאנכים זה לזה . לפני תחילת העבודה בעמוד זה כדאי לוודא שהתלמידים שולטים במיון זוויות . כדי לבדוק אם שני ישרים מאונכים זה לזה יש לבדוק אס הזווית הנוצרת ביניהם היא זווית ישרה . הבדיקה יכולה להיעשות בעזרת פינה של כרטיס מלבני או בעזרת משולש סרטוט או בעזרת דף נייר המקופל פעמיים . בהגדרה של ישרים מאונכים מסתפקים בבדיקה של זווית ישרה אחת , משום שכאשר נוצרת זווית ישרה אחת - כל האחרות ממילא ישרות . שני : " : ישרים T היוצרים - ; " ביניהם •• v זוית : ? T ישרה T T נקראים > : ? : ? שיים ? מאנכים T \ : זה v לזה . VT

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר