עמוד:58

בישיבת הועדה העיר מר ישרוני : ישןים הם אינסופיים , ובסךטוטים רואים רק רול ! ק מהם . יכול להיות ששני ישרים אינם נפגשים בסךטוט , אבל הם נפגשים בהמשכיהם . במקרה זה , כמובן , הישרים אינם מקבילים . 4 בכל אחד מן הזוגות שלפניכם שני הישרים אינם מקבילים . נסו להמשיך אותם עד לנלןךת המפגש שלהם . א ו אם נקךת המפגש היא מחוץ לדף , הניחו על הישרים סךגלים אךכים כדי לבדק היכן נקךת המפגש . אמרה גברת לןךבוני : בכל מקרה ששני ישלים מתלןךבים זה לזה ( או מתרחקים זה מזה , ( יש להם נקדת מפגש . רק כ ^ המךחק בין הישךיס קבוע - אין מפגש והי-שןים מקבילים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר