עמוד:56

א . ישרים מקבילים הועדה לתכנון ערים החליטה עיר חדשה . ---היא פרסמה כרוז כזה נ / 7 ר / ב תקום עיר חךשה . בשלב הךאש 1 ן בתכנון העיר אנו מבקשים מן הצבור להציע תכניות להנחת מסל ת ברזל . יש להקפיד ששני פסי המסלה יהיו קוים ישךים . כעבר כמה ימים התקבלו הצעות שונות . ביו ! .. מגישי . ההצעות היו חלמאים ולא חלמאים . החלמאים הגישו הצעות שאינן מתקבלות על הדעת . 1 הנה הצעה שהגיש אחד החל מאים.- א . תארו לעצמכם שרכבת נוסעת על הפסים האלה . מה יקרה לגלגלי הרכבת ? ב . המשיכו את פסי הרכבת שבהצעה הזאת . האם הם נפגשים ? כדאי לתת לתלמידים רקע על "חכמי חלם " ולהבהיר שב " הצעה חלמאית" כוונתנו להצעה שאינה מתקבלת על הדעת . הצעה שאינה מתאימה למציאות וכדומה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר