עמוד:54

6 לפניכם רבוע . סרטטו בו קו ישר שיחלק אותו לשני משלשים . אילו משלשים קבלתם ? כתבו את שמותיהם לפי הצלעות ולפי הזויות . שמות המשלשים : 7 לפניכם ןבוע . סןטטו בו שני קוים שיחלקו אותו ל 4 משלשים . אילו משלשים קבלתם ? כתבו את שמותיהם לפי הצלעות ולפי הזויות . שמות המשלשים : 8 לפניכם רבוע . סרטטו בו שני קוים ישרים שיחלקו אותו ל 3 משלשים כתבו את שמותיהם לפי הצלעות ולפי הז-ויות . שמות המשלשים : נסו לסרטט בכל ר ? בוע שני קוים ? בדרכים אחרות ?? , כזל שיתקבלו 3 ?? משלשים ? אחרים . * שמות המשלשים : שמות המשלשים : בסעיף 7 מתקבל סרטוט כזה . [/ .- כששואלים את התלמידים אילו משולשים הם קיבלו , מתכוונים למשולשים שאינם מורכבים ממשולשים אחרים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר