עמוד:52

ג . מיון משלשים - סכום 1 א . בדקו את צלעות המשלש הזה הקיפו את השם המתאים לו לפי הצלעות משלש שונה צלעות משלש שוה צלעות משלש שוה שוקים שאינו שוה צלעות ב . בךקו את זוי ות המשלש . הקיפו את השם המתאים לו לפי הזויות : משלש ישר זוית : משלש קהה זוית משלש חד זויות משלש זה הוא משלש ישר זוית ושונה צלעות . 2 כתבו ליד כל משלש את שמו לפי הצלעות ולפי הז-וי-ות . א . לפי הצלעות : לפי הז-וי-ות : ב . לפי הצלעות : לפי הזויות

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר