עמוד:51

7 צבעו.- באדם - את כל המשלשים ישרי הזוית ; ^ בכחל - את כל המשלשים קהי הז-וית ; בירק - את כל המשלשים חדי הזויות . י % בדיקה : אם צבעתם נכון , מכל המשלשים הי-רקיס אפשר להרכיב משלש חד זויות , מכל הכחלים - משלש קהה זוית ומכל האדמים - משלש > שר זוית גדול . בזיהוי המשולשים כדאי להדגיש שזווית אחת קהה או ישרה מספיקה כדי להחליט אם משולש הוא קהה זווית או ישר זווית , אך צריך שלוש זוויות חדות כדי להחליט שהוא חד זוויות . להרחבת הנושא "מיון משולשים" ניתן להשתמש בלומדה "המשער הגאומטרי . "

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר