עמוד:50

5 א . לפניכם משלשים קהי זוית . מצאו בכל משלש ? את ? הזוית הקהה וסמנו אותה בצבע . ב . כתבו בכל אחת מהזויות האחרות - ח ( חדה ) או ק ( קהה ) או י ( ישךה . ( מה המשתף לכל הזויות האלה ? כלן ג . השלימו במשלש קהה זוית יש זוית אחת והשתים האחרות 6 כתבו בכל זןית- ח ( חדה ) או ק ( קהה ) או ?) ? שךה . ( חברו כל משלש אל השם המתאים לו . בדיקה 1 אם לא טעיתם , מצאתם שני משלשים מכל ? סוג .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר