עמוד:49

א . כתבו בכל זוית - ח ( סךה ) או ק ( קהה ) או י ?) שךה . ( ב . באילו משלשים מצאתם שכל הזויות חדות ? Jc _ משלש שכל זויותיו חדות נקרא משלש חד זויות . 4 א . לפניכם ושלשים זשךי זוית . מצאו בכל משלש את הזוית הישרה וסמנו אותה בצבע . ב . כתבו בכל אחת מהז-ויות האחרות - ח ( חדה ) או ק ( קהה ) או י ?) שךה . ( מה המשתף לכל הזויות האלה ? כלן 1 \ ? י ג . השלימו : במשלש ישר זוית יש זוית אחת והשתים האחרות

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר