עמוד:43

משלש שיש לו שתי צלעות ( לפחות ) השוות זו לזו נקרא משלש שוה שוקים . משלש שאין לו צלעות שוות נקרא משלש שונה צלעות . 2 התבוננו : : במשלשים r \; - שבעמוד - T V הקודם ' - ?• . א . אילו מסם שוי שולןןםל ב . אילו מהם שוני צלעות ? » בךיקה : צבעו כאן רק את החלקים שבהם האותיות של המשלשים שוי השוקים . במשלש שוה שוקים - שתי הצלעות השוות נקראות שיקים . הצלע האחרת נקראת בסיס . 3 כל המשלשים שלפניכם הם שוי שוקיס . בכל אחד מהמשלשים צבעו את השוקים ? באדם ואת ? הבסיס בשחר . כתבו שוק או בסיס ליד הצלעות המתאימות . בסעיף 2 יש לשים לב שגם משולש ה ( שהוא שווה צלעות ) הוא שווה שוקייס . במשולש שווה צלעות אפשר להחליט באופן שרירותי מהן השוקיים ומהו הבסיס .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר