עמוד:39

יא . סוגים שונים של מד זוית 1 יש מךי זוית השונים ממד הז-וית העגל . התבוננו במדי הזוית האלה והשוו אותם למד הז-וית העגל . במד הזוית העגל - קדקוד הז - וית הוא מרכז העגול . ? מצאו בכל מד זוית ? איזו ? נקדה / משמשת קדקוד ? הז- וית וסמנו אותה . במד הז - - : וית העגל T v מסמן - ' T / קו האפס \ . y y T מצאו ? את ? קו האפס במד הז-וית ? האחר ?? והניחו ? עליו קיסם . במד הז-וית העגל המחוג המסתובב מסמן את הקרן האחךת . האם - יש ?• מחוג T כזה . * T במד הז ; - וית האחר ? - T •? הניחו ? - עוד קיסם T '" שישמש - : y •• מחוג T בכל T : מד זוית ? T - אחר - . ? במד הז-וית העגל הזויות מסמנות ? רק בכוון ? אחד . באיזה מד זוית אחר יש "סמוץ כפול" ( הזויות מסמנות בשני הכוונים ?( קחו מךי זוית שונים והשוו בינירןם .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר