עמוד:33

4 מךדו את הזויות של אסף השלןפים . 5 מדדו את הזויות המסמנות . 6 א . לפניכם שלוש זויות ? ישרות . מדדו כל אחת מהזויות ורשמו בה את מספר המעלות . ב . מה הגדל של זוית ישרה ? - •

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר