עמוד:31

ט . מדידת זויות 1 וכוח בין \^ תי זויות איזו זוית צודקת ? איזו זוית גדולה יותר ? לדעתכם ? ? דונו ביניכם ? ? איך י אפשר למדד גדל של ו זוית . נכיר את מד הזוית כדי למדד זויות ? נשתמש במכשיר מיחד הנקרא מד זוית . ? קחו את מד הז-וית העגל - הוא דומה לעגול הקרן המסתובבת , ^< לא שיש בו גם מספךים . כאשר מסובבים את המחוג מקו האפס עד לקו הבא . מט )' ככ > ס אותו ב 10 מעלות . W i מספר המןגלות מצין את מדת המפתח בין הקךנים . בכמה מן ^ לות סובבו את המחוג בסךטוט קל מד הזוית ? ב מעלות . מסמנים מןגלות בעגול לןטן ל ; יד המספר . דגמאות : 20 מןגלות מסמנים כך : 130 . 20 ° מ ^ לות מסמנים כך : . 130 ° במהלך הדיון שבסעיף 1 כדאי לציין שאורך הקו המרוסק הנמדד בסרגל תלוי במקום שבו הוא מצויר . מד הזווית העגול נמצא במארז האבזרים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר