עמוד:27

ח . סוגי זויות - סכום 1 ליד כל זוית כתבו ? את שמה : חדה , קהה . ישרה או שטוחה . 2 מינו את הזויות שבאסף השלןפים : 3 א . האם כל הזויות החדות שוות זו לזול _ ב . האם כל הזויות הישרות שוות זו לזול _ T T T T T ג . האם - כל T הזויות T - הקהות - * ' שוות T זו לזול _ T ד . האם כל הזויות השטוחות שוות זו לזול חפשו חפצים ? שיש בהם זויות ? חדות , ישרות וקהות . כשמוצאים זווית בחפץ כלשהו יש לציין מהו הקדקוד ומהן השוקיים של הזווית . כדי לקבוע את סוג הזווית אפשר להשוותה לזווית ישרה במלבן כלשהו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר