עמוד:26

ז . זוית קהה וזוית חדה 1 בפרק זה נעסק רק בזויות הקטנות מז-וית שטוחה . א . בךקו בעזרת מלבן : האם ? הז-וית המסרטטת כאן היא זוית ישרה ? _ קטנה מז-וית ישרה ? גדולה מז-וית ישרה ? זוית הגדולה מז-וית ישרה ( אזל קטנה מז-וית שטוחה ) נקראת ? זוית קהה . f ו ' זוית ? T הקטנה - : T - מז T ? - וית ישרה T r נקראת י ??' : זוית T חדה . T - ב . האם הזוית שבציור היא חדה או קהה ? I מתחו קו מכל זוית אל המסגרת המתאימה לה . בדקו בעזרת מלבן . אם התלמידים שואלים על זווית הגדולה מ , 180 " אפשר לציין שזווית כזאת נקראת זווית נישאה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר