עמוד:14

4 א . גזרו את כךטיסי הזויות שבאקף השקפים ( מצרף בסוף החוברת ) ב . קחו מהא £ ף את זוית א . * * ג . בנו מרצועות את זוית א . 5 מצאו שקף מתאים לכל אחת מהז-וי-ות . כתבו את האות של השקף ליד הזןית .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר