עמוד:13

2 עבדו במחברת א . קחו 2 7 הךצועות שךובךתם וסךטטו בחזרתן 5 זויות שונות . ( שנו בכל פעם את מפתח הךצועות ( . שימו לב : כל ךצועה מסמלת קרן הנמשכת עד אינסוף , ולכן אין חשיבות לאךןל הךצועות . סךטטו את הקךנים קצרות או אךכות כךצונכם . ב . בכל זוית שסרטטתם צבעו את הקדקוד באדם . ג . בכל זוית ? שסרטטתם ? צבעו ? את הקרנים - בירק . 1 3 הז - T - וית יכולה T להיות : ? גם - חלק •? ' v של ציור או של ?/ צורה * . T הנה צורות שי-ש בהן זוי-ות : א . צבעו באדם את הקדקוד של ? כל זוית . ? ב . צבעו בירק את הקךנים של כל זוית . כאשר מסרטטיס זווית בעזרת רצועות , יש להחזיק את הרצועות באופן יציב על הדף ולשרטט רק בצדן הפנימי . אם רוצים להאריך את שוקי הזווית בסרטוט , כדאי להוריד את הרצועות ולהשתמש בסרגל . כאשר מסרטטים זווית , בדרך כלל אין מסמנים את הקדקוד בנקודה בולטת ואין מסמנים את המשכי הקרניים ( הקווים המרוסקים . (

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר