עמוד:12

ג . מהיזוית ? ךצועות כלשהן וחברו אותן . קבלתם זוית . 1 ( הךצועות מסמלות קךנים הנמשכות עוד ועוד ( . שנו את המפתח בין שתי הרצועות , כזל שיתאים לזולות האלה . בכל זוית יש כקדה ושתי קרנים היוצאות ממנה . הנקךה שממנה הקךנים יוצאות נקראת לןךקוד הזףת . הקרנים נקראות גם שוק * הזמת . בדרזז I v v : כלל T : מסמנים : - : את . ? הז T - - וית בקשת . v ' v : יש להשתמש כאן ברצועות הפלסטיק . כדאי להדגיש כי הרצועות מסמלות קרניים למרות עוביין וסופיותן . דגם "זווית הרצועות" שנבנה מייצג אינסוף זוויות אפשריות : בכל שינוי של המפתח בין הרצועות מתקבלת זווית שונה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר