עמוד:11

5 יכול להגיע הבית ? הקיפו האות ^ לידו . בדיקה אם לא טעיתם , תוכלו להךכיב מלה מן האותיות שהקןפתם : כדאי להמליץ לתלמידים לבדוק על ידי המשכת סרטוטי הקרניים וסרטוטי הישרים בכיוונים האפשריים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר