עמוד:72

4 נסו לפתר בעל-פה . אם אינכם מצליחים , העתיקו במאנך ופתרו . | 34 + 45 = א | 82 - 39 = ב | 70 - 35 = ג | 29 + 48 = ד 5 נתון : . 37 + 28 = 65 העזרו בנתון כדי לפתר את התרגילים האלה . | 47 + 28 = א | 37 + 18 = ב | 36 + 28 = ג | 37 + 29 = ד 6 כתבו שם לכל מצלע , וסרטטו בו את האלכסונים אם אפשר .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר