עמוד:69

+ x 13 כתבו או ( אם אפשר . ( 14 כתבו : או . - דיון : א . האם כפל תמיד מגדיל ? האם חבור תמיד מגדיל ? מה מגדיל יותר , כפל או חבור ? ב . האם חלוק תמיד מקטין ? האם חסור תמיד מקטין ? מה מקטין יותר , חלוק או חסור ? כאן מתאים רב-דף . 11 השאלות בדיון נוגעות רק למספרים טבעיים . יש לבקש מהתלמידים להביא דוגמאות מתאימות לכל תשובה שיענו . לאחר פעילות 14 מתאים המשחק קוביכפל - הוראות במדריך למורה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר