עמוד:62

9 פתרו . | 48 : 8 = א | 32 : 4 = ב | 64 : 8 = ג | 56 : 7 = ד | 16 : 8 = ה | 8 : 8 = ו | 24 : 3 = ז | 72 : 8 = ח | 80 : 10 = ט 10 כתבו בכל סעיף שלושה תרגילים שונים . 11 הקיפו רק את הכפולות של . 8 12 כתבו במחברת תרגילים שונים שהמנה המתקבלת בהם היא . 8

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר