עמוד:46

10 השלימו לפי הציור : כל ילד רוצה לקבל קבית שוקולד . מספר מספיק של קביות שוקולד . יש / אין הסבירו איך מצאתם : > < 11 א . כתבו או . ב . השלימו . ג . כתבו תרגיל חלוק שהמנה המתקבלת בו גדולה מ : 6-

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר