עמוד:41

ד שליטה בעבדות הכפל והחלוק נושאי הפעילויות : כפל וחילוק ב6- אבחון הידע של עובדות הכפל והחילוק שנלמדו בכיתה ב' חישוב בעזרת תוצאות של תרגילים אחרים שיודעים בעל-פה כפולות של 6 ברצף ( משחק ) משחק הרולטה : כפולות של 6 פעילות יישומית : הכנת כרטיסים ומשחק 1 השלימו מספרים כך שתתקבל סדרת הכפולות של . 6 2 א . פתרו : 6 x 7 = מצאו בלוח הכפל את המשבצת שהתרגיל מתאים לה , וכתבו עוד תרגילים המתאימים לאותה משבצת . ב . פתרו : 54 : 6 = מצאו בלוח הכפל את המשבצת שהתרגיל מתאים לה , וכתבו עוד תרגילים המתאימים לאותה משבצת . 3 הקיפו רק את המספרים הנמצאים בשורת הכפולות של . 6 התבוננו בלוח הכפל ובדקו את תשובתכם . ביחידה זו התלמידים יכולים להשתמש בדרכי החישוב השונות שנלמדו עד כה . אפשר ליעל את החישוב בעזרת "דרך מקוצרת , " כמפורט במדריך למורה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר