עמוד:37

12 פתרו בדרך הנוחה לכם . | 49 : 7 = א | 7 x 4 = ב | 36 : 4 = ג | 56 : 7 = ד | 8 x 5 = ה 13 כתבו בכל סעיף שלושה תרגילים שונים . | 42 : 6 = ו | 54 : 6 = ז | 3 x 8 = ח | 35 : 7 = ט | 4 x 4 = י

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר