עמוד:31

10 א . צירו מלבן מתאים לתרגיל 1 x 5 = ופתרו . ב . כתבו עוד תרגילים מתאימים למלבן שצירתם ופתרו . 11 א . צירו מלבן מתאים לתרגיל 4 : 4 = ופתרו . ב . כתבו עוד תרגילים מתאימים למלבן שצירתם ופתרו . ג . כתבו תרגילים שונים שבכלם תתקבל המנה : 1 צירו את המלבנים המתאימים לתרגילים שכתבתם . מה משתף לכל המלבנים ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר