עמוד:26

3 א . סמנו קבוצות שוות בשתי דרכים שונות . ב . האם שתי דרכי הסמון מתאימות לתרגיל ? 3 x 7 = ג . השלימו שתי אפשריות שונות המתאימות לשתי הדרכים שסמנתם . ד . כתבו תרגילים מתאימים . כדי לסמן קבוצות שוות צריך לסמן פעם את השורות ופעם את הטורים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר