עמוד:21

נושא הפעילויות : בעיות מילוליות 25 יוני ואחותו רונית סדרו את ארון הספרים ואת ארון הצעצועים בחדרם . א | בארון הספרים יש 5 מדפים . כמה ספרים הם סדרו בארון , אם על כל מדף הם הניחו 7 ספרים ? תרגיל : תשובה : ב | על כל אחד מ5- מדפי הספרים שבארון הניחו רונית ויוני גם 3 קשוטים . כמה קשוטים הם הניחו בארון הספרים ? תרגיל : תשובה : אתגר ג | יוני ורונית אספו 40 צעצועים שהיו מפזרים בבית . הם סדרו אותם בארון הצעצועים שבו 3 מדפים . על המדף הראשון הם הניחו 15 צעצועים . כתבו במחברת אפשריות שונות לסדור הצעצועים על המדפים . המשך

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר