עמוד:11

נושא הפעילויות : תיאורים מילוליים למצבי כפל 11 צירו וכתבו תרגיל מתאים . א | שירה צירה בלונים ב4- צבעים . בכל צבע היא צירה 2 בלונים . כמה בלונים צירה שירה ? תרגיל : תשובה : ציור ב | רוני צירה 10 בלונים . היא צבעה כל 2 בלונים בצבע שונה . בכמה צבעים השתמשה רוני ? תרגיל : תשובה : ציור ג | חגי ציר 6 בלונים ב3- צבעים , מספר שוה של בלונים בכל צבע . כמה בלונים ציר חגי בכל צבע ? תרגיל : תשובה : ציור

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר