עמוד:10

נושאי הפעילויות : פעילות יישומית : ציור לפי דגם מצבי כפל ומצבי חיבור 10 פתרו וצירו ציור מתאים . דיון : במה ארבעת הציורים דומים ובמה הם שונים ? כאן מתאים רב-דף . 2

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר