עמוד:4

א כפל וחלוק בקבוצות נושאי הפעילויות : כמה יש בסך הכול ? פעילות יישומית : דף פורח מצבי כפל , גורמים ומכפלה שני מצבים של חילוק 1 כמה עולים כל הצעצועים שבקפסה ? א | חשוב : סך הכל ש"ח . ב | חשוב : סך הכל ש"ח . ג | חשוב : סך הכל ש"ח . כל אחד מהתלמידים יכול לחשב את הסכום הכולל בדרך הנוחה לו . אפשר להיעזר בדרכים המוצגות באיור שבראש הדף .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר