עמוד:3

למשפחה , פרק זה הוא פרק המשך בסדרת פרקים שעסקו בכפל וחילוק בכיתות הקודמות . מטרותיו העיקריות של הפרק הן לחזק ולבסס את השליטה בעובדות הכפל והחילוק ( בייחוד העובדות הקשות יותר , שבהן הגורמים 8 , 7 , 6 ו ( 9- וכן להעמיק ולחזק את ההבנה של משמעות פעולות הכפל והחילוק והקשר ביניהן . את תרגילי הכפל והחילוק מקשרים בפרק לכמה ייצוגים שונים . לדוגמה , את התרגיל 6 x 7 = אפשר לייצג כך : ציור של קבוצות שוות : או ציור של מלבן : משבצות בלוח הכפל : כל הייצוגים מתקשרים גם לתרגילים האלה : 42 : 6 = 7 , 7 x 6 = 42 ו 42 : 7 = 6- וכן לסדרת הכפולות של הגורם ( 0 , 6 , 12 , 18 , 24 , 36 , 42 ) 6 ולסדרת הכפולות של . ( 0 , 7 , 14 , 21 , 28 , 35 , 42 ) 7 נוסף על העיסוק בעובדות ובמשמעות של פעולות הכפל והחילוק הפרק כולל גם בעיות מילוליות הקשורות לנושאים אלה . חשוב לציין שתלמידים השולטים היטב בעובדות הכפל והחילוק יכולים לדלג על החלקים בפרק העוסקים בתרגול ובשינון ( בעיקר יחידה ד ) ולהתמקד באלה העוסקים במשמעות הפעולות . אנחנו מאחלים לילדיכם לימוד מועיל ומהנה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר