עמוד:2

הסדרה "שבילים" מותאמת לתכנית הלימודים ומתבססת על׃ - לקחים שהופקו מהפעלת הסדרות ״אחת , שתיים ו ... שלוש״ ו״ועוד אחת״ למהדורותיהן השונות במשך 25 שנה וממשוב של מורים ומדריכים שתי הסדרות האלה נכתבו בידי צוות המתמטיקה של המרכז לטכנולוגיה חינוכית ) מטח ( וצוות המתמטיקה של האגף לתכניות לימודים במשרד החינוך ) ת״ל - . ) מחקרים עדכניים בתחום הוראת המתמטיקה בארץ ובעולם - לקחים שהופקו מניסוי החוברות הנוכחיות בכיתות . צוות המתמטיקה במטח ייעוץ מדעי׃ פרופ׳ פרלה נשר , ד״ר אירית פלד ריכוז הצוות׃ ד״ר שרה הרשקוביץ צוות הפיתוח׃ ד״ר אלכס אוליצין , אסנת אפרת , ד״ר אילנה ארנון , ד״ר ילנה זריא , ורדה טלמון , דורית כהן , ד״ר לאונטי לבנברג , טובי מגדל , רותי מירון , ילנה נפתלייב , ד״ר מיכל סוקניק , הגר רובינק , שלי רוטה , ד״ר בבה שטרנברג עריכה׃ חוה בן זקן עריכת מגדר והפקה׃ דליה בסון צוות הגרפיקה׃ שירה בכר , איילת גוטרמן , ישי יגיל ריכוז השתלמויות׃ ד״ר אלכס אוליצין מזכירות הצוות׃ לילך רון עיצוב וביצוע גרפי׃ סטודיו ניצן שמיר - מעצבים איורים׃ מירל גולדנברג הגהת ניקוד׃ רפי מוזס הבאה לדפוס׃ גדי נחמיאס הוצאה לאור׃ המרכז לטכנולוגיה חינוכית הודפס בשנת 2005 ) מהדורה מתוקנת ) 2007 - תודתנו נתונה לבתי הספר היסודיים שהשתתפו בניסוי ״שבילים״ - כיתה ג , תשס״ה ועזרו לנו בתהליך היצירה והניסוי של חומר זה׃ ״א . ד . גורדון״ - תל אביב , ״אור לטף״ - גבעת אולגה חדרה , ״אחד העם״ - חדרה , ״ביה״ס לטבע סביבה וחברה״ - תל אביב , ״בן גוריון״ - קריית מוצקין , ״גבע״ - גבעת עדה , ״דרור״ - חיפה , ״זבולון המר״ - טירת הכרמל , ״יבנה״ - גבעת אולגה חדרה , ״יגאל אלון״ - טירת הכרמל , ״יחדיו״ - קיבוץ רמת הכובש , ״כצנלסון״ חולון , ״מבואות״ - באר טוביה , ״מוריה״ - חדרה , ״ממ״ד הרי״ן״ - רמלה , ״ממ״ד כפר גנים״ - פתח תקווה , ״ניצני אשכול״ - מועצה אזורית אשכול , ״פיקא״ - פתח תקווה , ״פרנקל״ - ירושלים , ״קציר״ - קציר , ״רבין״ - שוהם , ״רוממה״ - חיפה , ״רמב״ם״ - חיפה , ״שזר״ - נתניה , ״שזר״ - תל אביב , ״שילה״ - פרדס חנה , ״שפרינצק״ - קריית גת . ( כל הזכויות שמורות למטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית קריית משה רואו , רח׳ קלאוזנר , 16 תל אביב , ת״ד , 39513 מיקוד׃ 61394 צוות המתמטיקה - טל׳׃ , 03-6460177 דוא״ל׃ , lilach–r @ cet . ac . il אתר באינטרנט׃ www . cet . ac . il / math מוקד תמיכה טלפוני של מטח בשעות 00 ׃ 00-8 ׃ 18 המספק תמיכה מקצועית׃ 1-800-366-555 זכויות הקניין הרוחני , לרבות זכויות היוצרים והזכות המוסרית של היוצרים בחומר זה , מוגנות . אין לשכפל , להעתיק , לצלם , לתרגם , וכן אין לאחסן במאגר מידע , לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני , אופטי , מכני או אחר את החומר ו / או כל חלק שהוא מהחומר הזה . כמו כן אין לעשות שימוש מסחרי כלשהו בחומר זה , אלא אך ורק לאחר קבלת רשות מפורשת ובכתב מהמו״ל .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר