עמוד:142

תרגילים להערכה ולסכום קראו היטב את ההוראות של התרגילים . העתיקו את המלים בצורה מדיקת וללא שגיאות . כתבו בכתב ברור ומסדר . 1 העתיקו את המשפטים והשלימו את המלים החסרות לפי הזמנים שכתובים בסוגרים . ( בחלק מהמשפטים אתם יכולים לבחר אם לכתב בחיוב או בשלילה . ( יש ] אין , היה ] לא היה , היתה ] לא היתה , יהיו ] לא יהיו א . לדינה יש היום מבחן במדעים . ב . לדינה לא ––––––––– ספר מדעים , ולכן היא לא התכוננה אתמול למבחן . ג . לדינה ––––––––– מזל , המורה למדעים לא הגיעה והמבחן בטל . ד . לדינה לא ––––––––– שעור מדעים כי המורה ––––––––– חולה . ה . דינה ודני ––––––––– באותה קבוצה בשעור מדעים . ו . לדינה ––––––––– ספר מדעים , אבל לדני ––––––––– ספר מדעים . ז . דינה מצפה לתעודה . ברב המקצועות ––––––––– לה ציונים טובים . 2 פתרו את החידות בעזרת מלים מהפרק . אני צבעונית ואנשים מתפעלים ממני כשאני נראית בשמים . מי אני ? אני כוכב גדול בשמים ואני לא זזה ממקומי . מי אני ? אני נמשך אל השמש ומסתובב סביבה . מי אני ? כל ימי השנה והחגים כתובים בי . מי אני ? התאריכים והחגים שלי נקבעים לפי השמש . מי אני ? התאריכים והחגים שלי נקבעים לפי הירח . מי אני ? התאריכים והחגים שלי נקבעים לפי השמש ולפי הירח . מי אני ? אני כוכב לכת ואני מקבל את האור שלי מהשמש . מי אני ? בהצלחה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר